månadsarkiv: december 2016

Flyktingar kom till Sverige från krigsdrabbade Syrien

 

Hur många flyktingar kom till Sverige 2016

Enligt UNHCR är det fler flyktingar i världen än någonsin förr. Under år 2016 uppskattades antalet vara över 65,3 miljoner personer. Det är inte bara på grund av krig som folk är på flykt, utan det är även på grund av miljöförändringar, diktaturer, politiska eller ekonomiska orsaker. När flyktingar kom till Sverige i stora antal var det många som var oroliga för hur vi skulle klara av det. Hur många flyktingar kom till Sverige år 2016 och vart var de ifrån?

28 939 flyktingar kom till Sverige under år 2016. De flesta kom från Syrien och flydde ifrån det krig som pågår där. Andra stora grupper asylsökande kom från Afghanistan och Irak. Även människor som var statslösa kom i stora antal. Det var under år 2015 som vi tog emot allra mest flyktingar i Sverige. Hela 162 877 personer sökte då om asyl och det är det största antalet sedan kriget på Balkan år 1990. 70 384 av dessa siffror var barn, varav hälften av dessa var ensamkommande barn.

Information om flyktingar i Sverige

  • 65,3 miljoner personer är på flykt i världen
  • 28 939 flyktingar kom till Sverige under år 2016
  • Majoriteten av flyktingar i Sverige är från Syrien

kriget i syrien

Många flyktingar från Syrien

Den största gruppen asylsökande i Sverige just nu kommer från Syrien. De flydde eftersom det är krig där. Kriget har i år hållit på i ca 5 års tid och beskrivs av FN:s flyktingorgan UNHCR som ”den värsta humanitära krisen i modern tid”. Allra flest flyktingar kom till Sverige efter augusti 2015, eftersom konflikten i Syrien eskalerade då. Även situationen i flyktinglägren i Syriens grannländer förvärrades vilket ledde till att många flyktingar från Syrien sökte sig till Europa och Sverige.

När så många flyktingar kom till Sverige under en kort period var det svårt att hitta ett skäligt boende åt alla. Många svenskar ställde dock upp med både husrum, donationer och andra typer av välgörenhet. Idag har antalet personer som söker asyl i Sverige sjunkit till ”normala” nivåer jämfört med den stora ström som kom år 2015, men trots det finns det fortfarande många asylsökande i vårt land som kan behöva lite extra hjälp från allmänheten.

Om 255 kronor

Här på 255 kronor delar vi med oss av tips för hur man kan bidra till en bättre värld. Genom att hjälpa våra medmänniskor kan vi sakta förändra världen tillsammans. För att hjälpa flyktingar från Syrien och andra länder kan man skänka pengar, donera kläder eller ställa upp på olika evenemang som t.ex. stickkaféer, fikamöten och andra sociala sammankomster. När flyktingar kom till Sverige märktes det snabbt att de flesta inte hade tillräckligt med varma kläder.

Att skänka urvuxna eller avlagda vinterkläder är därför en mycket god gärning. Någonting annat som märktes när flyktingar kom till Sverige var, som tidigare nämnt, att det inte fanns tillräckligt med boende för alla. Har man en stuga, ett extra rum eller något annat lämpligt boende som man kan tänka sig att hyra ut till asylsökande kan man göra det genom att kontakta Migrationsverket. Trots att flest flyktingar kom till Sverige under år 2015 vet vi inte om det kommer att bli ett liknande antal asylsökande som kommer hit i år. Eftersom kriget i Syrien inte verkar närma sig sitt slut än på länge bör vi tyvärr räkna med att fler kommer att fly. Hittar de sin väg till Sverige bör vi alla ställa upp och hjälpa till.